To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
Partnerów Affiliate Program prosimy o kontakt mailowy: affiliate@top500innovators.org w celu ustalenia warunków uczestnictwa.

Topowiczów także prosimy o kontakt mailowy.
Dla nowych uczestników

Partnerów Affiliate Program prosimy o kontakt mailowy: affiliate@top500innovators.org w celu ustalenia warunków uczestnictwa.

Topowiczów także prosimy o kontakt mailowy.

już niedostępne 50,00 zł -

W imieniu Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zapraszamy serdecznie na wydarzenie "Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event" dla firm z branż: ICT - szczególnie CYBERBEZPIECZEŃSTWA I INTERNETU RZECZY oraz INTELIGENTNYCH MATERIAŁÓW, które odbędzie się 18 maja br., w Warszawie, w godzinach 14:00 - 20:00.


Click here for English version


18 maja 2017

WARSZAWA

Godziny: 14:00 - 20:00.

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa

Organizowane przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydarzenie jest dedykowane firmom, które są nastawione na rozwój i w tym celu poszukują unikatowych technologii. Spotkanie będzie się składało z kilkunastu krótkich prezentacji, które przedstawią rozwiązania technologiczne bazujące na przełomowych badaniach naukowych, wiele z nich jest na etapie zaawansowanych prototypów lub nawet zostało przetestowanych i są gotowe do wdrożenia. Dzięki Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event zaoszczędzą Państwo czas i w jednym miejscu zbudują relacje z wyróżniającymi się naukowcami i przedstawicielami młodych i ambitnych firm technologicznych z całej Polski, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 instytutów naukowych, a także 14 centrów transferu technologii.

Głównym celem spotkania jest przedstawienie firmom technologii opracowanych przez naukowców oraz nawiązanie relacji z brokerami technologii, którzy współpracują z uczelniami.

W czasie wydarzenia przygotowaliśmy dla Państwa:

- TECH PITCH - prezentacje najnowszych technologii, jakie opracowali nasi naukowcy

- TECH TALKS - spotkania brokerskie z naukowcami, które będą miały miejsce po prezentacjach

- TECH WORKSHOPS - warsztaty kreatywne, które poprowadzi Pan Christopher Mott z Global Venture Forum

- Networking

PROGRAM TOP 500 INNOVATORS Affiliate Program Brokerage Event

14:00-14:30

Otwarcie spotkania:

"Czy nauka może wyjść za biznes?"

 • Dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Alison Dilworth, Radca ds. Ekonomicznych, Ambasada USA w Warszawie
 • Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators

14:30-14:40

Wprowadzenie i informacje ogólne o Top 500 Innovators Affiliate Program:

 • Anna Nikodym-Bilska, Jan Chełkowski - koordynatorzy Top 500 Innovators Affiliate Program

14:40-16:00

TECH PITCH

Prezentacje technologii - obszary tematyczne: ICT (Cybersecurity, Internet of Things), Smart Materials:

 • Top 500 Innovators
 • Cybersec Hub
 • Orange Fab

16:00-17:00

TECH TALKS

Rozmowy B2B/przerwa kawowa

17:00-18:30

TECH WORKSHOP

 Global Venture Lab: "When Isn't an Entrepreneur ready for Cross Border Expansion, Growth or Exits."

 • Christopher Mott, Global Venture Forum

18:30-19:00

Pytania i dyskusja

19:00-20:00

Networking

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators, będące platformą zrzeszającą kilkuset wyróżniających się przedstawicieli świata nauki oraz specjalistów w zakresie transferu technologii. Poza kompetencjami technologicznymi członków Stowarzyszenia Top 500 Innovators wyróżnia fakt, że są to doświadczeni liderzy, którzy łączą w sobie znajomość zagadnień biznesowych i badawczo-rozwojowych.

Program "Affiliate" Stowarzyszenia Top 500 Innovators dla firm to inicjatywa wzorowana na Affiliate Programs z powodzeniem realizowanych na wiodących światowych uczelniach takich jak np. University of California Berkeley czy Stanford University. Są one naturalnym środowiskiem współpracy naukowców z przedstawicielami przedsiębiorstw. Każdy program dedykowany jest konkretnej branży. Współpraca ta opiera się na regularnych spotkaniach służących wymianie wiedzy o nowych technologiach oraz dyskusji o pojawiających się trendach. Przy tej okazji budowane są relacje, które dają korzyści dla obu stron współpracy: firmom dają dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz możliwość wpływania na kierunek realizowanych badań. Z kolei twórcom technologii pozwalają poznać potrzeby firm, zweryfikować swoje koncepcje oraz pozyskać parterów do testowania i wdrażania wypracowanych rozwiązań. Udział firm w takich programach na uczelniach amerykańskich jest płatny.

Organizowany przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators Program "Affiliate" jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. Program odpowiada kompleksowo na potrzebę nowoczesnego biznesu w zakresie budowania relacji i bliskiej współpracy z dostawcami nowych technologii. Jakość tej współpracy przekłada się bezpośrednio na dopasowanie nowych rozwiązań do potrzeb firmy, co jest kluczem do utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku wysokich technologii.

W przypadku Programu "Affiliate" Stowarzyszenia Top 500 Innovators, najważniejszą korzyścią dla firm jest czas, jaki oszczędzają na poszukiwaniach nowych technologii odwiedzając wiele ośrodków badawczych, ponieważ Top 500 Innovators skupia pracowników 55 uczelni wyższych w Polsce, 50 instytutów naukowych, a także 14 centrów transferu technologii. Wśród Topowiczów są także osoby, które założyły własne firmy, aby wdrażać opracowane przez siebie technologie.

Podczas spotkania 18 maja br. pragniemy Państwu zaprezentować możliwości, długofalowej współpracy w obszarze poszukiwania rzetelnych i sprawdzonych partnerów badawczo-rozwojowych oraz łączenia nauki z przemysłem, a w ślad za tym rozwoju innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji:  affiliates@top500innovators@org

Współorganizator:

                  

Partner Strategiczny:       

                            

Partnerzy wydarzenia:

                                                       


Patronat honorowy:

                                          

Patronat medialny:

Znalezione obrazy dla zapytania raport logo

Zapraszamy serdecznie!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On behalf of the Association of Top 500 Innovators and Ministry of Science and Higher Education, we invite you to inaugurate and participate in the "Top500 Innovators Affiliate Brokerage Event" for ICT - (cybersecurity and IoT) and INTELLIGENT MATERIALS. 

18th May 2017 

between 14:00 and 20:00 

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZITT), ul. Rektorska 4, Warsaw, Poland.

The event is dedicated for companies that are devoted to continuous growth and in order to achieve it - they are looking for unique technologies and people. During the meeting, Top 500 Innovators alumni as well as invited guests will present technologies that rely on groundbreaking scientific research. Many of them reached a prototype stage or even were tested in real operation environment and are ready to be implemented Top 500 Innovators Affiliate Brokerage Event gives a chance to build relations with outstanding scientists and technological companies. All this in just one place, which is time-efficient.

During the event we have prepared:

 • TECH PITCH - presentation of latest technologies developed by scientists from Top500 Innovators network
 • TECH TALKS - brokerage meeting with scientists, that will take place after the presentations
 • TECH WORKSHOPS - interactive presentations on methodologies we use in developing innovative solutions (including design thinking and business model canvas)
 • Networking

The goal of this meeting is to foster matchmaking between companies and technology providers.
As a result, you will establish new contact to further develop your involvement in innovation ecosystem.


AGENDA

of Top500 Innovators Affiliate Brokerage Event - ICT (Cybersecurity and IoT) and INTELLIGENT MATERIALS

14:00- 14:30

Opening of the meeting: "How can science and business go together?"

 • Dr Piotr Dardziński, Undersecretary of State, Ministry of Science and Higher Education
 • Alison Dilworth, U.S. Embassy in Warsaw
 • Katarzyna Walczyk-Matuszyk, President, Association of Top 500 Innovators

14:30-14:40

Introduction to the Top500 Innovators Affiliate Programme

 • Anna Nikodym-Bilska, Jan Chełkowski - Coordinators of the Top 500 Innovators Affiliate Program

14:40-16:00

TECH PITCH

Flash Presentations: ICT (Cybersecurity, Internet of Things) Smart Materials

 • Top 500 Innovators
 • Cybersec Hub
 • Orange Fab

16:00-17:00

TECH TALKS

B2B talks/coffee break

17:00-18:30

TECH WORKSHOP

Global Venture Lab: "When Isn't an Entrepreneur ready for Cross Border Expansion, Growth or Exits."

 • Christopher Mott, Global Venture Forum

18:30-19:00

Q&A session

 • Top 500 Innovators and invited guests

19:00-20:00

Networking

The event organizer is The Association of TOP 500 Innovators, a platform of cooperation between representatives of science and technology transfer in Poland. The activities of the Association include promoting innovation, academic entrepreneurship, as well as commercialization of research results. The Association also actively cooperates with government institutions and public benefit organizations in developing the best environment for the cooperation between science and business.

The program is inspired by affiliate programs successfully operating on world leading universities like the University of California Berkeley and Stanford University. Affiliate programs encourage an environment of cooperation between academia and business. Each program is dedicated to a specific technical field. Cooperation within an affiliate program is based on regular networking events that give the opportunity to exchange knowledge about new technologies and discuss new trends. Thanks to periodic meetings, participants build a relationship fruitful for both sides. Companies obtain access to highly qualified experts which generates an impact on future research activities. On the other hand, inventors can learn about company needs, verify developed ideas and gain partners for testing and market introduction of provided solutions. In the USA, affiliate programs are paid for by business participants.

Top 500 Innovators Affiliate Program is the first affiliate program in Poland. It is a comprehensive response to high-tech business needs in establishing long term relationships and close cooperation with inventors of new technologies. The high quality of this co-operation results in perfect adjustment of new solutions to the needs of the company. This is the key to maintaining a sustainable competitive advantage in the market of high technologies, such as the sector of defense and security. Inventors associated in our program express a strong commitment in cooperation with companies.

With the Affiliate Program of The Association of TOP 500 Innovators, the most important benefit for businesses is the time they spend on new technology research when visiting many research centers, as the Top 500 Innovators brings together 55 employees from 55 universities in Poland, 50 research institutes and 14 transfer centers. Technology. Among Top 500 Innovators alumni are also people who have established their own companies to implement the technologies developed by them.

During the May 18 Brokerage Event we would like to present you the opportunity of long-term cooperation in the field of searching for reliable R&D partners, and put science into work with industry.

If you have any questions we are at your disposal: affiliates@top500innovators.org


Coorganizer:

       

Strategic Partner:

                        

Event partners:

                             


Honorary patronage:

           

Media Patron:

Znalezione obrazy dla zapytania raport logo


Zobacz również:

konferencje konferencje w Warszawie wydarzenia Warszawa innowacje Katarzyna Walczyk-Matuszyk TOP500Innovators